Sede electrónica Concello de Vimianzo

04:05:13 Xoves 2 de decembro 2021

Información

SECRETARÍA

11/10/2021

PROCESO DE SELECCIÓN: CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE ADMINISTRATIVOS/AS

Presentación: a través da sede electrónica do Concello de Vimianzo https://sede.vimianzo.gal, de conformidade co establecido na Disposición Adicional primeira do Real Decreto 203, de 30 de marzo.

Prazo de solicitude: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación dun extracto do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da provincia da Coruña; si o prazo expirase en día inhábil, entenderase prorrogado o prazo ata o primeiro día hábil seguinte.

Prazo de emenda á lista provisional de admisión: 5 días contados dende a publicación na sede. Ata o 24/11/2021.


Xustificantes de Publicación: