Sede electrónica Concello de Vimianzo

00:35:26 Martes 17 de setembro 2019
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de autorización para a ocupación (temporal) da vía pública

O procedemento "Autorización Ocupación Vía Pública" ten como obxecto regular as ocupacións temporais das vías públicas con contedores ou cubas, protección de obras, estadas e provisións de materiais con ocasión da realización de calquera obra ou traballo.

Calquera persoa física e /ou xurídica que desexe solicitar unha licenza para a ocupación da vía pública.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de autorización para a ocupación da vía pública.
  • Licenza de apertura (locais comerciais). En caso de locais comerciais, achegarase a correspondente licenza, acreditativa de exercer unha actividade comercial, ou de que se están a realizar obras que motiven a necesidade da ocupación da vía pública.
  • Licenza de obras (se procede). En caso de obra nova/obra maior, achegarase a correspondente licenza acreditativa de que se están a realizar obras que motiven a necesidade da ocupación da vía pública, ou copia da solicitude de licenza de obra, neste caso outórgase en unidade de acto.
  • Plano de situación, baseado na cartografía municipal, detallando a localización onde se ocupará a vía pública.
  • Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza vixente.

Nome: Solicitude de licenza para ocupación da vía pública.

Unidade tramitadora:
Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía ou Xunta de Goberno Local.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Recurso aplicable: Recurso de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.