Sede electrónica Concello de Vimianzo

22:43:49 Luns 17 de xaneiro 2022

Información

SECRETARÍA

19/11/2021

PROCESO DE SELECCIÓN: CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIARES ADM. (RECTIFICACIÓN BASES)

Por Resolución da Alcaldía núm. 993/2021, de data 11/10/2021, aprobáronse as bases de selección, mediante o sistema de concurso oposición, para a creación dunha bolsa de traballo de auxiliares administrativos/as para o concello de Vimianzo (funcionarios/as interinos/as).

Ditas bases foron rectificadas por Resolución da Alcaldía núm. 1135/2021, do 19/11/2021.

O prazo de presentación de instancias será de dez días naturais, contados a partir do día seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia.

DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE ANTERIOR


Xustificantes de Publicación: