Sede electrónica Concello de Vimianzo

12:44:11 Martes 28 de maio 2024

Información

SECRETARÍA

19/11/2021

PROCESO DE SELECCIÓN: CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIARES ADM. (RECTIFICACIÓN BASES)

Por Resolución da Alcaldía núm. 993/2021, de data 11/10/2021, aprobáronse as bases de selección, mediante o sistema de concurso oposición, para a creación dunha bolsa de traballo de auxiliares administrativos/as para o concello de Vimianzo (funcionarios/as interinos/as).

Ditas bases foron rectificadas por Resolución da Alcaldía núm. 1135/2021, do 19/11/2021.

O prazo de presentación de instancias foi de dez días naturais, contados a partir do día seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín oficial da provincia.

Prazo de emendas a listas provisionais: 5 días naturais contados a partir da publicación.

As probas terán lugar na Casa da Cultura de Vimianzo o día 21/02/2022 (11:00) 

DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE ANTERIOR


Xustificantes de Publicación: