Sede electrónica Concello de Vimianzo

07:26:54 Domingo 1 de outubro 2023

Información

SECRETARÍA

30/05/2022

Convocatoria selección persoal: TAX (FUNCIONARIO INTERINO; BOLSA)

EXP: 2022/E001/000001

Por Resolución de Alcaldía núm. 592/2022 de data 25/05/2022 aprobáronse as bases do proceso de selección dun/dunha técnico/a superior de Xestión económico-financeira como funcionario/a interino/a, mediante sistema de concurso oposición, e formación dunha bolsa de traballo no Concello de Vimianzo (Exp.2022/E001/000001).

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

Publícanse a lista de admisión, a composición do Tribunal convócase a este para o día 07/10/2022.

Convocatoria de realización do primeiro exercicio da fase de oposición para o 21/11/2022 ás 11:00 na Casa de Cultura de Vimianzo.

21/11/2022. Publícanse as notas do primeiro exercicio e a  data do segundo. Outórgase un prazo de dous días hábiles para presentar reclamacións, contados a partir da publicación no taboleiro da sede.

16/12/2022. Publícanse as puntuacións totais e a proposta para  a Alcaldía.

26/12/2022. Publícase  a composición da bolsa resultante do proceso de selección.


Xustificantes de Publicación: