Sede electrónica Concello de Vimianzo

07:57:29 Domingo 1 de outubro 2023

Información

SECRETARÍA

13/06/2022

Convocatoria selección persoal: BOLSA DE SOCORRISTAS PISCINA

EXP: 2022/E001/000055

Convocatoria de selección para a constitución dunha bolsa de traballo para a contratación de socorristas de piscina no Concello de Vimianzo

Por Resolución de Alcaldía núm. 682/2022 de data 10/06/2022 aprobáronse as bases do proceso de selección para a elaboración dunha bolsa de traballo para a contratación de socorristas de piscina no Concello de Vimianzo, como persoal laboral temporal, grupo de cotización 3 (Exp.2022/E001/000055).

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días naturais contados a partir do día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, remata o luns 20/06/2022.


Xustificantes de Publicación: