Sede electrónica Concello de Vimianzo

21:49:12 Domingo 10 de decembro 2023

Información

SECRETARÍA

25/08/2022

Convocatoria selección persoal: OBRADOIRO "CAMIÑO AO EMPREGO 2022"

EXP: 2022/E001/000059

Por Resolución de Alcaldía núm. 1031/2022 de data 25/08/2022 aprobáronse as bases do proceso de selección do alumnado traballador e do persoal directivo, docente e administrativo de apoio para o obradoiro dual de emprego “Camiño ao Emprego 2022” promovido polos concellos de Vimianzo, Camariñas e Muxía (Exp.2022/E001/000059).

O prazo de presentación de solicitudes será de 5 días naturais contados a partir do día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia para o persoal directivo, docente e administrativo de apoio. A oferta do alumnado traballador tramítase a través do SPEG.

Publicación das listas candidatos remitida polo Servicio Público de Emprego de Galicia. Presentar a documentación segundo as bases o antes posible. 

Publicación da lista de persoas admitidas e excluídas elaborada polo grupo mixto (base 4).

Publicación da segunda lista de persoas candidatas a alumnado traballador que amplía a primeira.

Convócanse as probas/entrevistas para o día 14/09/2022.

Publicase a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas definitiva para persoal directivo, docente e administrativo de apoio.

Publícase o anuncio coas puntuacións da fase de oposición das persoas candidatas aos postos de equipo (dirección, docentes, administración)

Publícanse os resultados da fase subxectiva (entrevista grupal por escrito) das persoas candidatas a alumnado traballador.

Publícase o anuncio coas puntuacións das fases de oposición e concurso das persoas candidatas aos postos de equipo (dirección, docentes, administración)

Publícase novo anuncio, co corrección de erro detectado, coas puntuacións das fases de oposición e concurso das persoas candidatas aos postos de equipo (dirección, docentes, administración)

Publícase lista correxida de puntuacións de entrevistas de Camariñas.

Publícanse as notas das fases subxectiva e obxectiva das persoas candidatas a alumnado traballador e a proposta de distribución por especialidade, pendente de ser validada por parte del SPEG.

Segundo proceso para selección de docente. Publicación de puntuacións.

Publícase nova distribución de alumnado traballador por especialidade, validada polo SPEG.


Xustificantes de Publicación: