Sede electrónica Concello de Vimianzo

03:24:01 Domingo 5 de febreiro 2023

Información

SECRETARÍA

10/11/2022

Convocatoria selección personal. Estabilización

EXP: 2022/E001/000060

Por Resolución de Alcaldía núm. 1351/2022 de data 08/11/2022 aprobáronse as bases específicas reguladoras do proceso selectivo para a provisión en propiedade de dúas prazas de oficial de segunda de albanelería e dúas prazas de operarios/as de servizos múltiples, incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do Concello de Vimianzo (Lei 20/2021), para a estabilización do emprego temporal. Expte. TEDeC: 2022/E001/000060, corrixidas mediante a Resolución de Alcaldía núm. 1622/2022 do 21/12/2022. Publicación en BOE  núm. 312 do 29/12/2022

Publicación no BOP: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/ultimoBoletin.do

Por Resolución de Alcaldía núm. 1597/2022 de data 19/12/2022 aprobáronse as bases específicas reguladoras do proceso selectivo para a provisión en propiedade de varias prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinaria do Concello de Vimianzo (Lei 20/2021), para a estabilización do emprego temporal. Expte. TEDeC: 2022/E001/000060, corrixidas mediante a Resolución de Alcaldía núm. 1624/2022 de 21/12/2022. Publicación en BOE núm. 314, do  31/12/2022.

Publicación no BOP do 23/12/2022

PAGO DE TAXAS: A conta donde se debe facer o ingreso é ES61 2080 0082 4131 1000 0074 

 

 

 


Xustificantes de Publicación: