Sede electrónica Concello de Vimianzo

04:48:00 Domingo 19 de maio 2024

Información

SECRETARÍA

24/01/2023

Convocatoria selección persoal: BOLSA DE AUXILIAR ELECTRICISTA (PERSOAL LABORAL TEMPORAL)

EXP: 2023/E001/000001

Por Resolución de Alcaldía núm. 101/2023 de data 23/01/2023 aprobáronse as bases do proceso de selección, mediante concurso oposición, para a elaboración dunha bolsa de traballo para a cobertura de postos de auxiliares electricistas no Concello de Vimianzo, como persoal laboral temporal (Exp.2023/E001/000001).

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais contados a partir do día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

As probas realizaranse o día 17 de febreiro na Casa do Concello ás 10:00.


Xustificantes de Publicación: