Sede electrónica Concello de Vimianzo

16:55:13 Martes 16 de abril 2024

Información

SECRETARÍA

18/08/2023

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DO OBRADOIRO "CAMIÑO AO EMPREGO 2022"

EXP: 2023/A002/000003

  1. Os incentivos á contratación temporal por conta allea teñen por finalidade facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas participantes nos obradoiros duais de emprego, financiados a través da convocatoria 2022 de axudas e subvencións a obradoiros duais de emprego, pola Dirección Xeral de Formación e Colocación, pertencente á Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, neste caso será para o alumnado do Obradoiro Dual de Emprego CAMIÑO AO EMPREGO 2022, que rematen o obradoiro co resultado de apto/a.
  2. A contratación temporal terá unha duración mínima de 3 meses.
  3. A xornada da contratación temporal será a tempo completo.
  4. A contratación laboral deberá comezar como máis tardar nos quince días seguintes á finalización do obradoiro dual de emprego CAMIÑO AO EMPREGO 2022, sendo a data de finalización deste o 02/10/2023.

BDNS: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/713005

EXTRACTO BOP: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/08/24/2023_0000006854.pdf

PUBLICACIÓN DAS BASES NO BOP: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/08/30/2023_0000006989.pdf


Xustificantes de Publicación: