Sede electrónica Concello de Vimianzo

21:04:23 Domingo 10 de decembro 2023

Información

SECRETARÍA

13/02/2023

Convocatoria selección personal: BOLSA PEL 2023 (OPERARIOS/AS SERVIZOS BÁSICOS)

EXP: 2023/E001/000002

Por Resolución de Alcaldía núm. 202/2023 de data 13/02/2023 aprobáronse as bases do proceso de selección para a creación dunha bolsa de traballo de operarios/as de servizos básicos ao abeiro das axudas PEL, mediante concurso oposición, como persoal laboral temporal no Concello de Vimianzo (Exp.2023/E001/000002).

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais contados a partir do día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

06/03/2023 - Ábrese unha nova convocatoria, tendo en conta aos candidatos que se presentaron á primera.

10/03/2023. Publícase no BOP núm. 48 as bases da nova convocatoria. O prazo de solicitude será de 10 días naturais contados a partir do día seguinte á data de publicación desta convocatoria no BOP.


Xustificantes de Publicación: